УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕТО

Category
Устойчиво развитие
  • План за привличане на педиатри и медицински сестри
  • Сътрудничество с „Унихоспитал“ за задържане на вискоквалифицирани здравни специалисти
  • План за изграждане на дентална и офталмологична клиники
  • Осигуряване на здравословна храна в общинските учебни заведения (дигитално меню) и обучения по здраве