СРЕДА, СТИМУЛИРАЩА КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА

Category
Устойчиво развитие
  • Ангажиращ и атрактивен културно-обществен календар
  • Надграждане на активности в музейното дело – дигитализация, VR
  • План и изпълнение на дейности за превръщане на местните крепости в атрактивни туристически дестинации
  • Изграждане на Тракийски културен център