СРЕДА СИГУРНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ

Category
Устойчиво развитие
  • Изграждане на защитено жилище за пострадали от насилие
  • Осигуряване на модерно осветление и камери на обществени места в града
  • Осигуряване на модерно осветление и камери в селата на общината
  • Активно подпомагане на Детско полицейско управление
  • Контрол на популацията на бездомните кучета и изграждане на приют за осиновяване