СРЕДА НА ИНОВАТИВНО, МОДЕРНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Category
Устойчиво развитие
  • Надграждане на STEM центрове и училищната структура по най-добри модели
  • Целенасочено дуално обучение с местни фирми за създаване на качествен човешки капитал
  • Организация на партньорства с Висши учебни заведения и местните фирми за съвместна работа и провеждане на стажове
  • Организиране на младежки индустриални програми, свързани с космос и иновации
  • Създаване на иновационен център за изобретатели
  • Изпълнение на програми за развитие на социална отговорност при децата, обучение на роми и деца със специални потребности