СПОРТЪТ- АРХИТЕКТУРА НА ЗДРАВЕТО

Category
Устойчиво развитие
  • Надграждане на спортната инфраструктура в общината
  • Утвърждаване на логичен процес за разпределяна не общински субсидии за развитието на спорта
  • Организация на партньорства с Висши учебни заведения за осигуряване на приемственост към нови треньорски кадри
  • Провеждане на Олимпйски академиии и състезания на малките населени места
  • Създаване на проект за масов спорт в училищата с мотивиращи участници – световни и олимпийски медалисти
  • Създаване на пътна карта от активности за развитие на спорта в общината