ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ОБЩНОСТИ

Category
Общество
  • Създаване на актуални канали за комуникация с граждани. Събиране, обработка и реакция на обратна връзка от гражданите
  • Граждански консултативни съвети по важни обществени теми
  • Регулярни срещи с Бизнесаорганизация на „Работни закуски“
  • Създаване на панагюрска „диаспора“ в големите градове и чужбина