ЕФЕКТИВНО ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Category
Устойчиво развитие
  • Целенасочени ремонти и рехабилитация на улици в града и селата
  • Изграждане на SMART осветление
  • Атракциони в зелените пространства и паркове за домашни любимци
  • Грижа за водния цикъл на града. Прозрачност и обществена информираност по темата за изграждането на язовира