БАЛАНСИРАНА ЕКОЛОГИЧНА СРЕДА И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК

Category
Устойчиво развитие
  • Модерно управление на отпадъците с активности за кръгова икономика
  • Въвеждане на интегрирана системи за защита от горски пожари и бракониерски дейности
  • Административно обслужване без хартия чрез дигитализация
  • Закупуване и използване на общински електрически автомобил, финансиран на Национален еко фонд