АТРАКТИВНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ИНДУСТРИЯ

Category
Устойчиво развитие
  • Създаване на индустриални зони за високотехнологична индустрия
  • Създаване условия за задържане на младите в общината:
    • Обучения по предприемачество
    • Изграждане на споделени бизнес пространства
    • Контакти с IT специалисти и компании за използване на хибриден начин на работа в изнесени офиси в Панагюрище