Archive

Ангажиращ и атрактивен културно-обществен календар Надграждане на активности в музейното дело – дигитализация, VR План и изпълнение на дейности за превръщане на местните крепости в атрактивни туристически дестинации Изграждане на Тракийски културен център ...

Целенасочени ремонти и рехабилитация на улици в града и селата Изграждане на SMART осветление Атракциони в зелените пространства и паркове за домашни любимци Грижа за водния цикъл на града. Прозрачност и обществена информираност по темата за изграждането на язовира ...

Създаване на индустриални зони за високотехнологична индустрия Създаване условия за задържане на младите в общината: Обучения по предприемачество Изграждане на споделени бизнес пространства Контакти с IT специалисти и компании за използване на хибриден начин на работа в изнесени офиси в Панагюрище ...

Модерно управление на отпадъците с активности за кръгова икономика Въвеждане на интегрирана системи за защита от горски пожари и бракониерски дейности Административно обслужване без хартия чрез дигитализация Закупуване и използване на общински електрически автомобил, финансиран на Национален еко фонд ...

Изграждане на защитено жилище за пострадали от насилие Осигуряване на модерно осветление и камери на обществени места в града Осигуряване на модерно осветление и камери в селата на общината Активно подпомагане на Детско полицейско управление Контрол на популацията на бездомните кучета и изграждане на...

Надграждане на STEM центрове и училищната структура по най-добри модели Целенасочено дуално обучение с местни фирми за създаване на качествен човешки капитал Организация на партньорства с Висши учебни заведения и местните фирми за съвместна работа и провеждане на стажове Организиране на младежки индустриални програми,...

Надграждане на спортната инфраструктура в общината Утвърждаване на логичен процес за разпределяна не общински субсидии за развитието на спорта Организация на партньорства с Висши учебни заведения за осигуряване на приемственост към нови треньорски кадри Провеждане на Олимпйски академиии и състезания на малките населени места ...

План за привличане на педиатри и медицински сестри Сътрудничество с „Унихоспитал“ за задържане на вискоквалифицирани здравни специалисти План за изграждане на дентална и офталмологична клиники Осигуряване на здравословна храна в общинските учебни заведения (дигитално меню) и обучения по здраве ...