Archive

Достъпност и чуваемост на ръководството на Общината Обучения за специфични компетентности Системна обратна връзка – стриктна дисциплина за провеждане на приемни дни и регулярни отчети пред обществото Използване на принцип на разпределяне и делегиране. Разписване на роли и ключови сфери на резултат за всеки...