Archive

Създаване на актуални канали за комуникация с граждани. Събиране, обработка и реакция на обратна връзка от гражданите Граждански консултативни съвети по важни обществени теми Регулярни срещи с Бизнеса – организация на „Работни закуски“ Създаване на панагюрска „диаспора“ в големите градове и чужбина ...