Публикации

Семейството е ценност. Емоция. Движение. Идентичност. Но най-вече отговорност. В семейството се формира отношението ни към реалния свят и хората в него. Ето защо (преди учителите) възпитанието на децата от родителите е изключително важно. А в съвременния дигитален свят на компютри, таблети и телефони това възпитание е...

Ефективното партньорство между бизнеса, местната власт и гражданите е неизменното условие за просперитет в общината. Но партньорство като тристранен процес, основан на комуникация, доверие и обща визия. Искам тук да поставя на дневен ред два основни приоритета в общината, които възприемам вече като лична мисия –...