Публикации

Семейството е ценност. Емоция. Движение. Идентичност. Но най-вече отговорност. В семейството се формира отношението ни към реалния свят и хората в него. Ето защо (преди учителите) възпитанието на децата от родителите е изключително важно. А в съвременния дигитален свят на компютри, таблети и телефони това възпитание е...