Бизнес

Ефективното партньорство между бизнеса, местната власт и гражданите е неизменното условие за просперитет в общината. Но партньорство като тристранен процес, основан на комуникация, доверие и обща визия. Искам тук да поставя на дневен ред два основни приоритета в общината, които възприемам вече като лична мисия –...