Семейството е ценност

Семейството е ценност

Семейството е ценност. Емоция. Движение. Идентичност. Но най-вече отговорност.
В семейството се формира отношението ни към реалния свят и хората в него. Ето защо (преди учителите) възпитанието на децата от родителите е изключително важно.
А в съвременния дигитален свят на компютри, таблети и телефони това възпитание е сложно предизвикателство.
Ето защо в общината ни е необходимо да се организира мултидисциплинарен проект „Училище за родители“. Това училище ще застъпва темата за здравето на родители и деца с важността на профилактиката, хигиената и здравословното хранене, темата за доверието и общуването, за адаптирането в различна среда и пространства, за развитие и необходимост от културни и спортни изяви. Проект, който ще включи специалисти от различни сфери и който ще ни научи заедно да бъдем по-добри родители.
Защото нашите деца са по-доброто бъдеще.
За общия ни дом.