Бизнесът и индустрията в Панагюрище

Бизнесът и индустрията в Панагюрище

Ефективното партньорство между бизнеса, местната власт и гражданите е неизменното условие за просперитет в общината. Но партньорство като тристранен процес, основан на комуникация, доверие и обща визия.
Искам тук да поставя на дневен ред два основни приоритета в общината, които възприемам вече като лична мисия – на първо място задържането и привличането на млади хора (колкото и идеалистично да звучи) и после осигуряването на качествена грижа за гостите на общината.
Тези приоритети са цели. Всъщност общи цели. Защото бизнесът има нужда от творческия и инженерен ентусиазъм на младите заради предизвикателствата на конкурентната среда. А местната власт и гражданските инициативи са тези, които създават и подреждат търсената от младите хора среда и условия за живот.
В този смисъл е необходимо ефективно партньорство между общинското ръководство и представителите на частната инициатива. Но партньорство с отговорност от двете страни.
А бизнесът тук – в община Панагюрище – е отговорен. През годините, а особено в последните месеци, имах многобройни разговори за тази отговорност. Срещах се с представители на индустриалните лидери в страната – най-големите работодатели за региона ни, но и с предприемачите от малкия бизнес, семейните фирми, търговците и фермерите.
И в тези разговори срещах преди всичко хора с големи сърца и осъзната отговорност за околната среда и социалния ангажимент към хората. Така например няколко пъти посещавах хвостохранилището „Люляковица“ на „Асарел-Медет“ АД, заради иновативните идеи на ръководителите на обекта за тестване на различни мултиспектрални технологии за контрол и опазване на средата. Адмирации предизвикват и първите стъпки, които дружеството поема към осъществяването на ESG стандартите, разписвани в ООН.
Изключително стриктни стандарти за опазване на околната среда се спазват и във всички компании за оптика, електрооптика и металообработка в общината. Убеден съм, че индустриалните предприятия от първичния и вторичен индустриален сектор тук полагат всички възможни грижи по темата. За което благодаря на ръководствата им и служителите, изпълнители на заложените правила.
А реализираната вече социална отговорност и ангажираност на бизнеса в общината е многопланова – модерна болница, многофункционална спортна зала, туристически атракции и финансовата подкрепа на фирмите за различни културни, спортни и обществени инициативи.
Като всяка активност и темите за околната среда и социалния ангажимент може и трябва да се надграждат. Но първото условие за това е отвореното, диалогично отношение, което, както се убедих по време на срещите ми, ръководителите на бизнеса в общината ни имат.
От своя страна местната власт също трябва да бъде отговорна. И да партнира на бизнеса за съвместно решаване на проблемите. Споменах вече важността за средата на живеене за най-важния капитал на всяка компания – хората. Като се започне от подобряване на администрирането – чрез дигитализация и прозрачност, битовата среда – водния цикъл в града и селата, облагородяването на градските и селски пространства, нов тип осветление и сигурност, и се стигне до интелектуалната среда – социални активности, ангажираност на младите в спорт, предприемачество и изобретателство, училище за родители, създаване на колеж за оптичната индустрия…
Теми, които може да се осъществят с идеи, воля и дисциплина за случването им.
Теми, които дължим на обществото ни. За да има по-добро бъдеще.
За общия ни дом.