Уважаеми жители на община Панагюрище,

 

Живеем в дни на предизвикателства – обществени и лични. Изправяме се пред трудности и проблеми, които изискват да правим ежедневни избори. A изборите са свободната ни воля да изберем това, което е правилно за нас – какво да учим, кои да са нашите приятели, какво да работим и къде да живеем. Какво да бъде нашето бъдеще…

 

Днес живеем тук – в община Панагюрище. Нашият дом. Дом, който събира личните ни истории в една обща много по-голяма българска история. Дом, който задължава не само да живеем в него, а да го изграждаме заедно с вяра и възроден дух.

 

Всеки ден тук имаме отговорността да следваме заветите на дедите ни, да създаваме личните си успехи и творим нашето бъдеще.

Приемам тази отговорност като своя кауза и заедно с екипа до мен ще работим неуморно, за да създадем по-доброто ни бъдеще в Панагюрище. Вярвам, че тази кауза ще бъде нашето общо свято дело. И искам да я осъществим заедно – с вашия избор на 23 юни.


Защото знам, че тук сме свободни да избираме със сърцето си.

 

Образование, култура, спорт

Подобряване на образователните и културните центрове в общината, със специално внимание към младежта и насърчаване на творчески и интелектуални инициативи. Създаване на детски и младежки академии за наука и изкуство.

Здраве и социални грижи

Програми за подпомагане на здравеопазването и социалната интеграция на уязвимите групи в общината. Създаване на достъпни и качествени услуги, като мобилна аптека, гривни за мониторинг, дентална медицина.

Инфраструктура и устойчиво развитие

Подобряване на пътища, водопроводна и канализационна инфраструктура. Инвестиции за изграждане на нови социално значими проекти – басейн, физкултурни салони, ремонт на театър и читалища. Използване на зелена енергия и поставяне на смарт осветление.

Туризъм, културно наследство, традиции

Развитие на туристическия сектор. Превръщането на община Панагюрище в център на културно-историческия, спортния и медицинския туризъм. Съхраняване на българските традиции.

Ефективно и прозрачно управление.

Отговорна работа на общината и администрацията в услуга на хората, граждански контрол при вземане на решенията.

Мандатна програма

  • Ефективното партньорство между бизнеса, местната власт и гражданите е неизменното условие за просперитет в общината. Но партньорство като тристранен процес, основан на комуникация, доверие и обща визия. Искам тук да поставя на дневен ред два основни приоритета в общината, които възприемам вече като лична мисия......

  • Семейството е ценност. Емоция. Движение. Идентичност. Но най-вече отговорност. В семейството се формира отношението ни към реалния свят и хората в него. Ето защо (преди учителите) възпитанието на децата от родителите е изключително важно. А в съвременния дигитален свят на компютри, таблети и телефони това......